Welcome to Sofia, Bulgaria - my hometown

This is the city I was born and grew up in, but the photos are contemporary and the streets are modern now. The Main Street  close to my apartment by the park called The Culture Palace was not a pedestrian street and there were no outdoor restaurants and cafes on it. There used to be a tramway in the middle with a few food stores on both sides of the street.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 comment

Nikola Kazanski ( Bulgarian Academy of Sciences)

Уважаема Антонина Дуриданова,
Купих си вашата емблематична книга „Бягство зад желязната завеса” в книжарница „Хеликон” на Витошка и на нея имаше дори вашия подпис „Антони Дуриданов”. С удоволствие прочетох тази изключителна книга, която е наистина духовно пиршество…
Още повече, че аз имам косвена, но фатално важна връзка с Вашия баща академик Иван Дуриданов. А ето моята история:
Казвам се Никола Казански (1951) и от 45 години съм библиотекар в Централната библиотека на Българската академия на науките. В началото на 1980-те реших да защитя дисертация за „кандидат на филологическите науки”. Но ситуацията беше много сложна за мен, тъй като през 1971 моят брат Константин Казански (известен тогава естраден певец) беше станал невъзвръщенец във Франция. Положението се усложняваше и затова, че бяхме мъже (загуба за армията!). Поради знанието на много чужди езици все пак ми дадоха работа като библиотекар (тогава това беше най-унизителната работа за висшист). Самият аз нямах абсолютно никакви „провинения” към тоталитарния комунистически режим, но това нямаше никакво значение. Освен това имаше и типичната нашенска злоба и завист към по-способните, по-интелигентните и особено тези знаещи отлично няколко западни езика… След кански перипетии успях да стигна до защита едва през 1985 и тук ми помогнаха такива честни българи като проф. Тончо Жечев, акад. Петър Динеков и чл.-кор. Иван Дуриданов, които се изказаха в моя защита и гласуваха за мен въпреки партийните инструкции… Вечна благодарност за тяхното благородно поведение! В 1988 отидох специално в Габрово (Музея на българското образование), за да взема една рядка възрожденска книга, нужна на проф. Дуриданов за неговите изследвания…
Имам и други спомени по тези теми, но ще ги споделя ако ви интересуват.
С особено уважение,
Никола Казански
359-885-733-533

Leave a comment